MM KABARET

Prejsť na obsah
V Európe vari ani nepoznáme metropolu, kde by neexistoval kabaret. Na Slovensku sme ho nemali viac ako štyridsať rokov.
Starší Bratislavčania naň spomínajú ako na čosi, čo u nás už možno vídať len v skromných archívnych filmových a hudobných záznamoch, na fotografiách a zažltnutých plagátoch.
O kabarete či príbuzných žánroch sa v súčasnosti nevie mnoho, ale po prvých skúsenostiach a reakciách práve aj mladých divákov, sme začali veriť, že naše snaženie má zmysel. Po čase zvažovania, písania textov, piesní, skladania hudby, skúšania a postupného budovania súboru, techniky a produkčného zázemia, sme 30. mája 2013 premiérovo naštartovali náš MM KABARET a vďaka vám fungujeme naďalej.
MM KABARET začal novú sezónu. Buďte pri tom opäť s nami.
Program, pri ktorého skončení si často hovoríme: Ešte pár minút!
Na plnú hu(d)bu         KEDY, KDE, AKO          A opäť hráme...
Od 18. 2. 2019 už má  každý nový titul svoj jedinečný názov, pretože naši hostia sú jedineční.
Inšpiráciou bol náš program Niekto príde, ale hlavne vaše reakcie.
Podrobnejšie sa o každom programe dozviete vždy v časti:
Ctená spoločnosť,
oznamujeme našej spriaznenej verejnosti, že  MM KABARET si v  januári 2020 vyberá dovolenku.
A to len preto, aby sme spolu s vami mohli pokračovať v spoločnom šantení už 25. februára 2020!
Pri našich stretnutiach ste nás často žiadali o určenie termínu ďalšieho stretnutia čo najskôr, takže termíny predstavení v Zrkadlovom háji v roku 2020 sú tu:
25.2., 30.3., 28.4., 19.5., 22.6., 16.9., 20.10., 16.11. a 15.12.
Priestor, časy začiatkov a predpredaj sa nemenia, našich hostí budeme predstavovať vždy pár týždňov vopred.
A samozrejme - každé predstavenie bude zároveň premiéra, po ktorej  dúfame, že si poviete:
„Oplatí sa tú partiu navštíviť v Zrkadlovom háji zase každý mesiac!“


17. december 2019 - ako vždy o 19,00 - sa tešíme na stretnutie s týmto hosťom:
KABARETNÝ BANJO BAND S IVANOM MLÁDKOM!
Nielen pesničky a nielen bendžo. Nielen obrázky a uletené recesistické rozprávky. Špeciálne guitariano a ďalšie vynálezy všestranného muzikanta a inžiniera ekonómie. Mandolína i balalajka, ale tiež gitara a husle. Jeho antiperspektívny štýl maľovania je predmetom početných výstav. Doteraz 600 pesničiek. Spoločný menovateľ: Ivan Mládek.

    Dajte sa teda prekvapiť, dajte sa pozvať, dajte sa privítať všetkými nami, čo už siedmy rok predstavujú MM KABARET!
    Bude nám potešením, bude nám cťou!
 Milan Markovič a Páni Bratia:
Peter Niňaj a Róbert Puškár
POZDRAVUJÚ - POZÝVAJÚ - VÍTAJÚ
UVIEDLI SME:


Humorista, satirik a glosátor nepretržite na scéne!
Spolu s dvojicou hudobníkov, multiinštrumentalistov, spevákov, hercov
a hudobných klaunov opäť na cestách v Česko+Slovensku!
Trojica známa zo slovenských televíznych Večerov Milana Markoviča
a protagonisti úspešného MM KABARETU v poloimprovizovanom predstavení na javisku i medzi divákmi.
Sto minút hudby a hovoreného slova s prizerajúcimi sa, ale aj účinkujúcimi divákmi spájajú javisko s hľadiskom a v priamom prenose na veľmi krátku vzdialenosť prinášajú skutočnú zábavu a neskutočne dobrú náladu.


PREMIÉRA
sa uskutočnila 4. 10. 2016 v Dome Kultúry Zrkadlový háj o 19,00

UVÁDZALI SME:
Vždy nový program, vždy iná téma, ale vždy pod názvom Niekto príde.
Kto?
Odpoveďou bola jedna zo zvláštností, na ktorú nenarazíte nikde inde!
Číslo jeden sme uviedli 20. februára 2017 a predstavovali sme vám našich hostí až do konca roku 2018.
KEDY, KDE, AKO
Tu Vás budeme priebežne informovať o našom výskyte na Slovensku, V Českej republike, prípadne v krajinách našich susedov.
KABARETNÝ BANJO BAND
S IVANOM MLÁDKOM
Nielen pesničky a nielen bendžo. Nielen obrázky a uletené recesistické rozprávky. Špeciálne guitariano a ďalšie vynálezy všestranného muzikanta a inžiniera ekonómie. Mandolína i balalajka, ale tiež gitara a husle. Jeho antiperspektívny štýl maľovania je predmetom početných výstav. Doteraz 600 pesničiek.
Spoločný menovateľ: Ivan Mládek.
Vstupenky pre predstavenia v DK Zrkadlový háj: pokladňa DK Zrkadlový háj, DK Lúky, Ticket portál, www.kzp.sk

17.12.2019
19,00
KABARETNÝ BANJO BAND
S IVANOM MLÁDKOM
Spoločenská sála Domu kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3, Bratislava
25.2.2020
19,00

Spoločenská sála Domu kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3, Bratislava
30.3.2020
19,00

Spoločenská sála Domu kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3, Bratislava
28.4.2020
19,00

Spoločenská sála Domu kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3, Bratislava
19.5.2020
19,00

Spoločenská sála Domu kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3, Bratislava
22.6.2020
19,00

Spoločenská sála Domu kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3, Bratislava
16.9.2020
19,00

Spoločenská sála Domu kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3, Bratislava
20.10.20.20
19,00

Spoločenská sála Domu kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3, Bratislava
16.11.2020
19,00

Spoločenská sála Domu kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3, Bratislava
15.12.2020
19,00

Spoločenská sála Domu kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3, Bratislava
Naše programy sú vhodné aj pre uzavretú spoločnosť, hotelové prostredie, firemné podujatia a tiež pre uvádzanie na vašich scénach.
Ak chcete niektorý z našich programov zabezpečiť pre uzavretú spoločnosť, prípadne pre firemné podujatie,  spojte sa s nami a nastavíme podmienky a realizáciu predstavenia. Program je interiérovo postavený na splynutí hľadiska s javiskom.
Hrá sa totiž aj v hľadisku.

Ďakujeme, že ste boli a stále ste s nami. Vďaka vám sme radi na javisku, vďaka vám už pripravujeme ďalší titul, už sme sa rozbehli za vami aj mimo Bratislavy, a snažíme sa všetko koordinovať čo najlepšie.
Sám život prináša občas zmeny a musíme si s nimi poradiť.
Pripravili sme predstavenia pre uzavreté spoločnosti, predstavenia vhodné na firemné eventy a opäť pripravujeme jedno prekvapenie, o ktorom - ak sa podarí - sa dozviete ako prví.

Možnosti predpredaja, rezervácie vstupeniek sú spravidla vždy rôzne podľa miesta nášho účinkovania a zariadenia, kde sa s Vami stretneme. Pri plánovaných predstaveniach vás budeme informovať aj o týchto technických detailoch včas.

Pozývajú MILAN MARKOVIČ, neuveriteľní PÁNI BRATIA a ostatní postihnutí.

MM KABARET, jeho tvorcovia a spolupracovníci:
Milan Markovič, Peter Niňaj + Robert Puškár (Páni Bratia),
Alexander Gerič, Jaroslav Ďuríček, Kristína Mackovčáková,
Andrea Gábrišová, Petra Humeňanská a Milan Materák sa tešia na vašu návštevu a spoluprácu.
Strážcom zvuku a svetla je Laco Kiprich.

Návrat na obsah