Technické informácie - mm kabaret

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Technické informácie

Predstavenia > Pre organizátorov

O PROGRAME
Program je vhodný aj pre uzavretú spoločnosť, hotelové prostredie, firemné podujatia a tiež pre uvádzanie na vašich scénach. Ak chcete náš program zabezpečiť pre uzavretú spoločnosť, prípadne pre firemné podujatie, spojte sa s nami a nastavíme podmienky a realizáciu predstavenia. Program je interiérovo postavený na splynutí hľadiska s javiskom. Preto, ak je javisko (pódium) vyvýšené viac ako 50 cm, je potrebné spojiť ho s hľadiskom schodíkmi. Hrá sa totiž aj v hľadisku.

PROPAGAČNÝ MATERIÁL
Problematiku propagačného materiálu, plagátov a ďalších informácií vám pomôžeme vyriešiť čo najrýchlejšie.
Spojte sa s nami.

UPOZORNENIE NA OHEŇ
V prípade stolového sdenia sú na stoloch horiace čajové sviečky. Sviečky sú v hliníkových obaloch.


ČAS PREDSTAVENIA
Program trvá 90 minút s jednou prestávkou. Začiatok predstavenia o 19,00.
Program sa začína 30 minút po príchode divákov
(pre možnosť zakúpenia si občerstvenia) a rovnako 30 až 60 minút po skončení produkcie chceme divákom umožniť ešte si posedieť v sále s účinkuúcimi (platí pri alternatíve stolového sedenia).

TRI MOŽNOSTI PRIESTOROVEJ REALIZÁCIE
A. Pódium (javisko) min. 3 x 5 m. Stolové sedenie v hľadisku.
Tam, kde to je možné, odporúčame okrúhle stoly.

B. Pódium (javisko) prepojené s hľadiskom.
Hľadisko - časť priestoru so stolovým sedením, časť s radovými sedadlami.

C. Pódium (javisko) prepojené s hľadiskom.
Divácka časť s radovými sedadlami.HRACÍ PRIESTOR
Umožnenie interiérovej úpravy hracieho priestoru pred predstavením. Scénické úpravy sú len na úrovni dekorácie
a skladacích prvkov, ktoré sú jednoducho demontovateľné.

ZÁZEMIE ÚČINKUJÚCICH
Zabezpečenie samostatnej šatne pre mužov a ženy so základným vybavením:
Stojanový vešiak, 2 x zrkadlo, umývadlo, po šesť stoličiek v každej šatni, stôl. V blízkosti šatní WC pre mužov a ženy.

OZVUČENIE
Umožnenie pripojenia na inštalované ozvučenie priestoru - prepojenie výstupu mixážneho zvukového pultu súboru so vstupom zisilňovacej sústavy priestoru. Súčasne sú potrebné najmenej dva odposluchy pre účinkujúcich na javisku. Pre doriešenie detailov  sa spojte s nami.

ELEKTRINA
Umožnenie pripojenia na štandardizované elektrické zásuvky 3 x 230V / 15 A so samostatným istením v blízkosti javiska.

OSVETLENIE
Akceptujeme inštalované. Prípadne umožnenie inštalácie doplnkového scénického osvetlenia na statívoch, alebo rampe, s príkonom do 5 kW.

DOPRAVA, UBYTOVANIE
Detaily vám nastaví náš zástupca podľa typu predstavenia, nadväznosti na prejazdy, časový plán, atď.

Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky